Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi - Ilona Bulska

  • tel/fax (42) 656-10-27
  • e-mail: gim_18@wp.pl
  • magister chemii

Kompetencje

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Szkoły.


Wicedyrektor - Anna Mrożewska

  • tel/fax (42) 656-10-27
  • e-mail: gim_18@wp.pl
  • magister geografii

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2016 - Edycja treści.

02-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 364