Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

W szkole prowadzone są następujące rejestry:

 • Dzienniki zajęć
 • Księga ewidencji
 • Księga uczniów
 • Księga absolwentów
 • Dziennik korespondencji
 • Arkusze ocen, Księga arkuszy ocen
 • Dokumenty związane z organizacją szkoły
 • Protokoły z Posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Dzienniki lekcyjne
 • Zarządzenia Dyrektora szkoły
 • Akta osobowe pracowników zwolnionych
 • Dokumenty księgowe
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr wydatków
 • Rejestr wydanych świadectw, legitymacji
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr zaświadczeń akceptacji komisji kwalifikacyjnej stopnia awansu zawodowego
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
 • Rejestr wypadków

Archiwum szkolne

 • Archiwum szkolne zawiera dokumenty od 1 września 1999 r.
 • Dokumenty związane z organizacją pracy szkoły
 • Księgi absolwentów
 • Dzienniki lekcyjne
 • Akta osobowe osób zwolnionych

Zasady udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 245