Guziki

Status prawny

Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Orgamen sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Podstawa prawna

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz na pdstawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z poźn. zm.)

STATUT SZKOŁY

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ - w sprawie utworzenia gimnazjum

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ - w sprawie ustalenia sieci gimnazjów i ich obwodów - cześć 1

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ - w sprawie ustalenia sieci gimnazjów i ich obwodów - cześć 2

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ - w sprawie ustalenia sieci gimnazjów i ich obwodów - cześć 3

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ - w sprawie nadania imienia

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2016 - Edycja treści.

02-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 270